Utredningar

Genom de utredningar Blåsippan Rehab tillhandahåller kan vi ge våra uppdragsgivare eller Dig som osäker klara svar.

 

ADDIS – Alkohol Drog Diagnos Instrument

Med en ADDIS-utredning fastställer vi ett eventuellt missbruk eller ett utvecklat ett beroende av alkohol eller till något narkotiskt preparat. En utredning med hjälp av ADDIS utreder även spelmissbruk.

 

 



ASI – Addiction Severity Index

Vi gör även ASI-utredningar där vi kan få fram tydliga indikationer inom vilka övriga områden i livet individen är i behov av hjälpinsatser.