Utbildning för arbetsgivare

Vad gör du när en kollega eller en av dina anställda är onykter på arbetet?

Blåsippan Rehab tillhandahåller kompetenshöjande kurser kring beroende och alkohol- och drogrelaterade frågor. Med rätt kunskap kan Ni som arbetsgivare i ett tidigt skede, lättare uppmärksamma och bemöta problem på arbetsplatsen samt också få redskap till att hantera situationen. Våra utbildningar anpassas efter arbetsplats, behov, rådande omständigheter och önskemål.

Exempel på ämnen som utbildningen tar upp och klargör:

  • Alkoholkonsumtionens effekter på individ, arbetsplats och samhälle
  • Alkohol, droger, tabletter och mediciner
  • Kvinnligt perspektiv på missbruk
  • Riskbruk, Missbruk, beroende och diagnos
  • Kännetecken på alkoholberoende
  • Kännetecken på narkotikaberoende, tabletter
  • Aktuell lagstiftning, arbetsrätt, sekretess
  • Det svåra samtalet: konfrontation, motivation, krav och stöd
  • Uppfölningssamtal

 

Vi erbjuder även en informativ utbildning för anställda och kan erbjuda vår expertis vid upprättande av drogpolicyprogram på arbetsplatser