Utbildning för anställda

Utbildningen vi tillhandahåller till arbetsgivare för anställda är en informativ halvdagsutbildning kring beroende och alkohol- och drogrelaterade frågor. Likt våra andra utbildningar ämnar även denna att ge rätt kunskap för att i ett tidigt skede lättare kunna uppmärksamma och bemöta problem på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt. Våra utbildningar anpassas efter arbetsplats, behov, rådande omständigheter och önskemål.

 

Exempel på ämnen som utbildningen tar upp och klargör:

  • Information om alkohol- och narkotikaberoende
  • Sjukdomsutveckling
  • Stressrelaterad användning och missbruk
  • Kvinnligt perspektiv på missbruk
  • Familjeproblematik och anhörigproblematik
  • Kännetecken på missbruk och beroende
  • Vad gör man då man ser tecken på missbruk hos en kollega
  • Vad finns det för hjälp att få?

 

Hör gärna av er för mer information