Minnesotamodellen

Behandlingsmodellen kommer från Minnesota i USA och har funnits i Sverige sedan 1985.

Minnesotamodellen bygger på Anonyma Alkoholisters Tolvstegsprogram och har även kommit att kallas för Tolvstegsbehandling. Minnesotamodellen är den behandlingsform som ger bästa resultat för behandling av missbruk och beroende. Minnesotabehandling grundar sig på att alkoholism, drogberoende, spelmissbruk och sockerberoende är en sjukdom. En sjukdom som är fysisk, psykisk, andlig och känslomässig till sin natur. Under behandlingstiden arbetar individen med alla dessa aspekter av beroendet.

Det första steget mot tillfrisknande är att få förståelse för sin sjukdom och insikt i att man inte har kontroll över sitt alkoholanvändande, drogbruk eller spelande längre.

Förståelse kommer genom lektioner och föreläsningar där deltagarna får kännedom om sjukdomsbegreppet, förnekande, återfallsprevention med mera. Insikter kring ens egen maktlöshet föds i gruppterapin när deltagarna berättar om sina konsekvenser av missbruket och hur det påverkat deras liv.

En av AA:s principer är att gamlingar tar hand om nykomlingar. På Blåsippan praktiseras detta genom att vi har ett löpande intag av patienter. Det finns redan en etablerad grupp som välkomnar och hjälper den nya patienten tillrätta. Detta göra att det går väldigt fort för nya patienter att komma in i vi-känslan och gemenskapen på Blåsippan. Det är i mötet med likasinnade deltagaren får insikt om sitt beroende och styrka till att börja ta ansvar för sitt eget tillfrisknande.

För dem som av någon anledning inte kan delta i vår Gruppbehandling finns Enskild behandling som alternativ. Enskild behandling bygger på individuella samtal med terapeut utifrån samma behandlingsform och synsätt som gruppbehandling.

Anhöriga till våra patienter erbjuds delta i vårt Anhörigprogram. Vi tar även emot andra med anhörigproblematik som inte har någon närstående i behandling här på Blåsippan.