Anonyma Alkoholister

Anonyma Alkoholister, förkortas AA och är en självhjälpsgrupp för alkoholister. På AA-möten träffas män och kvinnor regelbundet för att dela sina erfarenheter, förhoppningar och styrka med varandra för att söka lösa sina gemensamma alkoholproblem och samtidigt hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Det förs inget medlemsregister. Alla deltagare är anonyma och man presenterar sig endast med sitt förnamn i AA-gruppen. AA är helt fristående och har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller annan rörelse av något slag. Deras främsta syfte är hjälpa alkoholister att uppnå nykterhet.

I skrivandets stund finns det i Umeå fem (5) AA-grupper. Sammanlagt hålls det tretton (13) AA-möten varje veckan i Umeå. Vill du veta var AA-grupperna håller till och vilka tider de har sina möten? Gå in på AA’s hemsida

Historik

Anonyma Alkoholister grundades på 30-talet av börsanalytikern William Griffith Wilson (Bill W) och läkaren Robert Holbrook Smith (Dr Bob). Båda hade allvarliga alkoholproblem när det träffades. De upptäckte att de kunde hålla sig nyktra genom att hjälpa varandra och ville testa idén även på andra. Därför böjd de in alkoholister från gatan och började dela med sig av sina egna historier; hur det varit, vad som hänt och hur det var nu. Så var det första AA-mötet ett faktum! Grundarna, som inom AA-rörelsen blev mer kända som Bill W och Dr Bob, utformade ett program för hur de skulle klara av att leva nyktert. När de utformade de tolv stegen, hämtade de mycket inspiration och idéer från Oxfordsrörelsen. År 1939 utgavs första upplagan av Stora boken: Alcoholics Anonymous.

Behandling

1949 i Minnesota, grundades det första behandlingshemmet, Hazelden Foundation, som baserades på AA:s tolvstegsprogram för tillfrisknande. Från början gick behandlingsmodellen ut på att skapa rutiner och ge husrum åt alkoholister och sedan låta dem gå på AA-möten. Metodiken har dock byggt ut och breddats genom förvärvande erfarenheter, behandlingsformens spridning och anpassning till personalens kompetens. Idag handlar behandlingen om att ge kunskap och insikt. Man ser ofta breda inslag av kognitiv beteende terapi, där patienterna får jobba med individuellt anpassade arbetsuppgifter. Fortfarande rekommenderas patienter att gå på AA-möten parallellt med behandlingen. Minnesotamodellen har blivit en av de mest tillämpade och mest effektiva behandlingsmetoder för människor med kemiskt beroende, runt om i hela världen.

 


Andra självhjälpsgrupper

Det finns även andra självhjälpsgrupper baserade på AA’s metoder. I vår [iconlink set=”ico1icon” style=”link” href=”/kunskapsbanken/lanksamling” color=”grey”]Länksamling[/iconlink] har vi sammanställt en lista med kort information och länk till dessa