• Home
  • /Kunskapsbanken

Kunskapsbanken

Tanken med Kunskapsbanken är att presentera material som vi tycker är läsvärt.

Arbetet med kunskapsbanken kommer att ske löpande och efter önskemål, så är det något just du tycker ska finnas med är du välkommen att lämna förslag.

 

Minnesotamodellen

Minnesotamodellen bygger på Anonyma Alkoholisters Tolvstegsprogram och har även kommit att kallas för Tolvstegsbehandling. Minnesotabehandling grundar sig på att alkoholism, drogberoende, spelmissbruk och sockerberoende är en sjukdom. En sjukdom som är fysisk, psykisk, andlig och känslomässig till sin natur. Under behandlingstiden arbetar individen med alla dessa aspekter av beroendet…


 

Anonyma Alkoholister

Anonyma Alkoholister, förkortas AA och är en självhjälpsgrupp för alkoholister. På AA-möten träffas män och kvinnor regelbundet för att dela sina erfarenheter, förhoppningar och styrka med varandra för att söka lösa sina gemensamma alkoholproblem och samtidigt hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

 

 

Länksamling

I länksamlingen hittar du länkar till läsvärd information och självhjälpsgrupper. Tycker du någon länk saknas eller har förslag på något du tycker är läsvärt så hör du av dig till oss.