Gruppbehandling


På Blåsippan kan man göra behandling för sitt alkoholberoende, narkotika- eller tablettberoende samt för sitt spelberoende.

Behandlingsplanen anpassas efter individens specifika problematik. Då Blåsippan bedriver öppenvård, bor man hemma under behandlingstiden och tillbringar förmiddagarna med gruppen på Blåsippan. Blåsippan tar emot vuxna missbrukare, män och kvinnor, från 18 år och uppåt och vi har plats för 14 patienter i Primärgruppen.

Gruppen har schemalagda aktiviteter mån-fre mellan kl: 8.30 – 12.00. Övrig tid används till att jobba med individuella arbetsuppgifter eller exempelvis läkarbesök, ha enskilda samtal med terapeut eller uppföljningsmöten med remitent.


Behandlingens upplägg

  • Blåsippan Rehabs primärbehandling är vanligtvis 6 veckor.
  • Eftervården [iconlink set=”ico1icon” style=”link” href=”/behandling/eftervard” color=”blue”][/iconlink]är en kväll i veckan under 1 års tid: måndagar kl: 18.15-20.15
  • I behandlingen ingår Återfallsbehandling [iconlink set=”ico1icon” style=”link” href=”/behandling/aterfallsbehandling” color=”blue”] [/iconlink]
  • Efter avslutad Eftervård träffas patienterna på våra Återvändardagar [iconlink set=”ico1icon” style=”link” href=”/behandling/atervandardagar” color=”blue”] [/iconlink]
  • Under behandlingstiden ges möjlighet att bjuda in sina närstående till Angörigvecka [iconlink set=”ico1icon” style=”link” href=”/behandling/anhoriga” color=”blue”] [/iconlink]

Delad grupp vid behov

Då kvinnligt missbruk ser annorlunda ut än mäns, är det ibland svårt för kvinnor att dela med sig av sitt liv i en blandad grupp. Vi har då möjlighet att dela gruppen och samla kvinnorna för sig. På det sättet får våra kvinnor det utrymme och den tid de behöver till att ventilera sådant de tycker är jobbigt att prata om inför män.

Kontinuitet

Blåsippans öppenvårdsbehandling är igång 52 veckor om året. Då kontinuitet är av vikt vill vi indvika längre uppehåll i behandlingen varför vi endast stänger vid röda dagar. Patienten har alltid regelbunden kontakt med behandlingsteamet.

Eftervård

Eftervården sker i grupp och är många gånger ett bra stöd för patienten under en övergångsperiod. Patienten får där möjlighet att träffa andra som gjort enskild behandling eller gruppbehandling på Blåsippan. Eftervården leds av en utbildad alkohol- och drogterapeut och patienten får möjlighet till fortsatt stöd och vägledning kring den egna problematiken.

Återfallsbehandling

Under eftervårdsåret har alla patienter möjlighet att ta ut återfallsbehandling. Även de patienter som inte tagit ett återfall, kan i förebyggande syfte gå in i gruppen och arbeta med Återfallsprevention vid behov.

Behandlingens mål och syfte

Blåsippan har som mål att erbjuda Gruppbehandling där varje persons specifika bakgrund och behov beaktas och tillgodoses. Varje individ ska få en individuellt anpassad behandlingsplan som de själva är delaktiga i att utforma. Behandlingsplanen ska utvärderas och ändras utifrån personens behandlingsframsteg och nyupptäckta behov. Det huvudsakliga syftet med behandlingen är att personen ska kunna leva nykter, drog- och spelfri och uppnå en bra livskvalitet för sig själv och sina anhöriga. Under behandlingstiden rekommenderar Blåsippan till deltagande i AA-möten [iconlink set=”ico1icon” style=”link” href=”/kunskapsbanken/anonyma-alkoholister” color=”blue”] [/iconlink]eller andra tolvstegsbaserade självhjälpsgrupper.