Enskild behandling

individuell samtalsterapi med kognitiv beteendeterapi och Minnesotamodellen som grund

Som alternativ till gruppbehandling finns enskild behandling. Behandlingen är individuell samtalsterapi med kognitiv beteendeterapi och Minnesotamodellen som grund och utgångspunkt.

Träffarna innehåller information, lektioner och litteratur om alkoholism och beroendesjukdomen i syfte att ge kunskap och skapa förståelse samt hjälpa patienten till självinsikt i sin egen problematik.

Vid första träffen kartläggs beroendeproblematiken och en individuell behandlingsplan läggs upp, utifrån patientens problembild och önskemål.


Behandlingens upplägg

  • Patienten träffar beroendeterapeut för enskilda samtal två gånger i veckan.
  • Primärbehandling under 12 veckor: 2 timmar/vecka. Totalt: 24 timmar.
  • Eftervården sker i grupp under 9 månader: 2 timmar / en kväll i veckan.
  • Patienten arbetar fortlöpande med enskilda arbetsuppgifter mellan sittningarna.

Anpassade arbetsuppgifter

De enskilda arbetsuppgifterna är utformade efter individens specifika beroendeproblematik och behov och finns med i den behandlingsplan som tagits fram. Arbetsuppgifterna syftar till att: ge ökad medvetenhet och självinsikt; hjälpa patienten förändra destruktiva tanke- och beteendemönster och att hitta nya lösningar på sina gamla problem. Arbetsuppgifterna redovisar patienten för terapeuten och terapeuten återkopplar och ger råd och vägledning till patienten.

Kontinuitet

Blåsippans öppenvårdsbehandling är igång 52 veckor om året. Då kontinuitet är av vikt vill vi indvika längre uppehåll i behandlingen varför vi endast stänger vid röda dagar. Patienten har alltid regelbunden kontakt med behandlingsteamet.

Eftervård

Eftervården sker i grupp och är många gånger ett bra stöd för patienten under en övergångsperiod. Patienten får där möjlighet att träffa andra som gjort enskild behandling eller gruppbehandling på Blåsippan. Eftervården leds av en utbildad alkohol- och drogterapeut och patienten får möjlighet till fortsatt stöd och vägledning kring den egna problematiken.

Behandlingens mål och syfte

I likhet med Gruppbehandlingens mål och syfte har Blåsippan som mål att erbjuda en Enskild behandling där varje persons specifika bakgrund och behov beaktas och tillgodoses. Varje individ ska få en individuellt anpassad behandlingsplan som de själva är delaktiga i att utforma. Behandlingsplanen ska utvärderas och ändras utifrån personens behandlingsframsteg och nyupptäckta behov. Det huvudsakliga syftet med behandlingen är att personen ska kunna leva nykter, drog- och spelfri och uppnå en bra livskvalitet för sig själv och sina anhöriga. Under behandlingstiden rekommenderar Blåsippan till deltagande i AA-möten eller andra tolvstegsbaserade självhjälpsgrupper.

För mer information om vår Enskilda behandling kontakta oss.