Eftervårdsbehandling

Eftervården sker i grupp och är många gånger ett bra stöd under en övergångsperiod

Det ges möjlighet att träffa andra som gjort enskild behandling eller gruppbehandling på Blåsippan, fortsatt stöd och vägledning kring den egna problematiken ges. Under eftervården lyfts olika teman och angelägenheter upp i gruppen utifrån den eftervårdsplanering som finns i de respektive grupperna. Eftervårdsplanen rullar på ett 52 veckors schema och är framtagen och anpassad efter angelägna ämnen som rör tillfrisknandet och återfallsrisker.

Eftervården för patienter leds av en erfaren beroendeterapeut medan en anhörigpedagog håller i eftervården för de anhöriga.


Eftervård beroende på behandling

  • Efter Primärbehandling i grupp följer ett års obligatorisk eftervård.
  • Efter Enskild behandling ges ges möjlighet till 9 månaders eftervård.
  • Till anhöriga som gått Anhörigvecka erbjuds och rekommenderas ett års eftervård.
  • Eftervården är en kväll i veckan.

Skilda grupper

Eftervårdsgrupperna för Anhöriga är skilda från Eftervårdsgrupperna från övriga behandlingar. Vid enstaka tillfällen då det är gynnsamt händer det dock att grupperna träffas gemensamt i syfte att dela erfarenheter, ge förståelse och bredda perspektivet i frågor som är gemensamma för båda grupperna.

 

  • Eftervård för Anhöriga hålls Måndagar, kl. 18.15 – 20.15.
  • För övriga med avslutad behandling hålls Eftervård Tisdagar, kl. 18.15 – 20.15.

Utöver Eftervård

För den händelse att en patient tar återfall eller börjar glida tillbaka i gamla tankegångar och beteendemönster finns möjlighet till Återfallsbehandling. Det behöver inte heller handla om ett faktiskt återfall, det är fullt möjligt att ta ut sina återfallsveckor i förebyggande syfte.