Återfallsbehandling

Under eftervårdsåret har alla patienter möjlighet till återfallsbehandling. Även de som inte tagit ett återfall kan i förebyggande syfte gå in i gruppen och arbeta med återfallsprevention.

Återfallsprocessen

Återfall är en process som kan ses som störningar i nykterheten. Återfallssymptom utvecklas vanligtvis över tid på en undermedveten nivå.  Ofta blir individen inte medveten om symptomen förrän de blivit okontrollerbara. När sinnesfunktioner, omdöme och beteenden spårat ur, är det osannolikt att individen är förmögen att hejda processen innan återfallet är ett faktum.

Återfallsprevention

Med strukturerad Återfallsprevention kan man lära sig bli medveten om sina egna Återfallssignaler och hur man ska hantera återfallssymptom i nykterheten. På så sätt lär man sig att stoppa Återfallsprocessen innan man tappar greppet om sin förmåga att fungera.

Återfallsveckor på Blåsippan

Återfallsbehandling sker i gruppen med med enskilda arbetsuppgifter som syftar till att medvetandegöra den egna återfallsprocessen, upptäckta sina återfallssignaler och hitta strategier för att hantera dessa när de dyker upp. En del väljer själva att ta ut en dag i veckan vid behov. Då får dagarna istället funktionen av förstärkt Eftervård. Vissa har då i en period av sämre mående upplevt att de på detta sätt fått det stöd de behöver för att undvika återfall.