Anhöriga

Man vet helt enkelt inte att det finns hjälp att få.

Anhöriga till beroende är en stor förbisedd grupp i samhället

Man räknar med att anhörigproblematiken är mer än fem gånger så stor som missbruksproblemet i Sverige. Anhöriga till missbrukare utvecklar ofta ett fysiskt, känslomässigt och mentalt tillstånd som har mycket gemensamt med den beroendes, utan att man själv utvecklat någon form av beroende.

Ett beroende påverkar omgivningen i hög grad, framförallt påverkar det familj och närstående. Man kan kalla det en familjesjukdom då även anhöriga får bära på en stor del av problematiken. Det är också vanligt att man inte vet säkert hur man ska agera, tänka eller bemöta ett beroende eller missbruk hos en närstående. I många fall bär även Anhöriga på mycket skuld, skam, rädsla och oro. De lever med en inre stress som många gånger leder till utbrändhet. Vanligtvis tror man att man är ensam om att tänka, känna och bete sig som man gör. Man tror ingen kan förstå hur man har det. Man tror att man måste lösa sina problem på egen hand. Man vet helt enkelt inte att det finns hjälp att få.


Anhörigprogram

Då behovet av hjälp till Anhöriga är oerhört stort har Blåsippan Rehab utformat ett väl genomtänkt Anhörigprogram som inkluderar fyra dagar intensivkurs och åtföljs av ett års eftervård. Här träffas de anhöriga i grupp och får känna gemenskap och tillhörighet med andra som bär på samma känslor och har liknande erfarenheter som en själv. Man får lära sig om beroendet som en familjesjukdom och får verktyg till att hantera sitt liv. Syftet med vår Anhörigvård är att tillgodose den enskildes behov av stöd och hjälp i sin problematik. Grunden för behandlingen vilar på att den anhörige bemöts med respekt och medkänsla och kan bygga upp tillit och förtroende i en trygg och kärleksfull miljö. De patienter som gör behandling på Blåsippan Rehab har möjlighet att bjuda in sina nära och kära till Anhörigvecka. Övriga som önskar delta i en Anhörigvecka kommer endera genom kommunens omsorg eller via privat regi.

Enskilt Anhörigprogram

För anhöriga som har ytterligare behov av stöd och hjälp finns möjlighet till enskilda samtal. Behandlingen är upplagd på 10 träffar och sammanlagt 20 tim och kan ses som en fördjupad behandling för dem med utvecklat medberoende eller har en s.k. vuxenbarnproblematik. I de terapeutiska samtalen får man råd och vägledning i olika livsfrågor. Klienten får hjälp till att hantera sin känslomässiga smärta, acceptera sitt förflutna och försonas med det som varit. Syftet är att hjälpa klienten bygga upp sin självkänsla, börja ta personligt ansvar för sin egen känslomässiga hälsa och att ge klienten verktyg för att fortsätta arbeta för sin personliga utveckling.


[styledboxicon type=”general-icon-af” icon=”/lib/icons/af/brainstorming.png” ]
  • Att släppa kontrollen innebär inte att man slutar bry sig om – det betyder att jag inte kan fatta beslut åt någon annan.
  • Att släppa kontrollen innebär inte att möjliggöra – utan att tillåta att andra lär sig av naturliga konsekvenser.
  • Att släppa kontrollen innebär inte att försöka ändra eller skylla på någon annan – det innebär att göra sitt bästa av sig själv.
  • Att släppa kontrollen innebär inte att förneka – utan att acceptera.


[/styledboxicon]