Kunskap, insikt & tillfrisknande

För dig som utvecklat ett beroende eller är anhörig och behöver kunskap, insikt och hjälp kring detta.

Är Du orolig för att du själv, eller för att en anställd eller nära anhörig till dig, är i riskzonen till att utveckla missbruk eller beroende av något slag?

Vill du ha mer information eller har frågor och funderingar? Hör då av dig till Oss.


Behandling

Blåsippan Rehab erbjuder behandling i öppenvård för alkohol- och drogberoende samt för spelberoende. Behandlingen sker med en individuellt anpassad behandlingsplan och behandlingsmetoden bygger på Minnesotamodellen.

För anhöriga

Då behovet av hjälp till Anhöriga är oerhört stort har Blåsippan Rehab utformat ett Anhörigprogram som inkluderar fyra dagar intensivkurs och åtföljs av ett års eftervård. Anhörigprogram ingår även för anhöriga till de som gör primärbehandling.ADDIS – Alkohol Drog Diagnos Instrument

Med en ADDIS-utredning fastställer vi ett eventuellt missbruk eller ett utvecklat beroende av alkohol, beroende av narkotiskt preparat eller spelberoende. Om du är osäker kan en utredning ge dig konkreta svar på detta.


 


ASI – Addiction Severity Index

Vi gör även ASI utredningar där vi kan få fram tydliga och mer omfattande indikationer inom vilka övriga områden i livet individen är i behov av hjälpinsatser.


 


För Arbetsgivare

Blåsippan Rehab tillhandahåller kompetenshöjande kurser kring alkohol- och drogrelaterade frågor. Med rätt kunskap kan Ni som arbetsgivare i ett tidigt skede, lättare uppmärksamma och bemöta problem på arbetsplatsen samt också få redskap till att hantera situationen.

För anställda

Blåsippan Rehab tillhandahåller även utbildningar riktade till anställda och har möjlighet att skräddarsy denna efter Er arbetsplats och Era önskemål. Utbildningens fokus kan hjälpa till att förebygga och upptäcka problem i tid.